11116548_1014205761963708_7941057648763259568_oDet är många som bär på livsberättelser som pockar på att komma ut och som vill ha hjälp att komma igång. Här är ett tips om en Skriv ditt liv-kurs!

Har du livsberättelser du vill få på pränt? Utifrån ett minne, en särskild händelse, personer, en brevbunt, en låt, fotografier…? Här får du redskapen. Efter denna helg vet du mycket mer än när du kom –både om skrivande och om dina egna berättelser! Kersti Björkman, dramatiker och utbildad skrivpedagog med lång erfarenhet av att lotsa både vana och ovana genom skrivandets labyrint arrangerar och är handledare i denna kurs.

Läs mera här: http://kerstibjorkman.se/wp-content/uploads/2015/10/Flyer_SKRIVASITTLIV_jan16_A4.pdf

http://www.facebook.com/events/1756336121246512/