Folkloristiska seminariet i Göteborg
Den 26 november, med början kl. 15.15, håller fil. dr Johanna Björkholm (folkloristik, Åbo akademi) en föreläsning på temat ”Från traditionell kunskap till immateriellt kulturarv”. Föreläsningen, som är ett samarrangemang mellan Etnologiska föreningen i Västsverige och Folkloristiska seminariet i Göteborg, äger rum på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (Vallgatan 22).

http://www.facebook.com/folkminnen/timeline