ALBA har den stora äran att inbjuda till en unik dag med GauriRaje, storyteller, utbildare och styrelseledamot i ” Tellers without Borders ”.

GauriUnder många år har Gauri särskilt arbetat med frågor kring exil, flykt, migration och människors försök att skapa sig en fristad och möjligheter till fortsatt liv. Gauri har arbetat med flyktingar och asylsökande i Indien, Grekland, England och Nordirland. Hon har utforskat det muntliga berättandets möjligheter till att skapa utrymme för en fristad och ett sätt att lyssna till sig själv och andra genom att dela erfarenheter i form av berättelser.Gauri har sina rötter Indien men arbetar och bor mestadels i England.

Föreställning och workshop
Gauri kommer till oss i Stockholm för att hålla en heldags workshop samt ge kvällsföreställningen’Tales ofExile and Sanctuary’ en föreställning med berättelser från olika delar av världen som innehåller teman om att vara på flykt och söka sig en fristad. Finns det någon skönhet i flykten? Vilka fasor innehåller den? Och på vilket sätt kan den vara berikande?

En inspiration till vad man kan göra åt de brännande aktuella frågorna vi möter dagligen.

Lördag den 6:e februari 2016. Workshop kl 10-16. Föreställning kl 19. Plats: FolkKulturCentrum, Artemisgatan 19, Hjorthagen, Stockholm

http://sverigealba.blogspot.se/p/workshop-med-gauri-raje.html