Vi vill hälsa alla medlemmar i BNS välkomna till årsmöteshelgen 2016 som kommer att hållas i Skellefteå den 22-23/4. Årsmötesförhandlingar kommer att hållas 23/4 09.30-11.30. Här följer all väsentlig info. Om schema, anmälan till workshop, motioner och praktisk info. Vi ser fram emot att träffa hela Berättarsverige i april.

Sista anmälningsdag är 11 april.

Varmt välkomna.

Alla årsmötesdokument finns här

Info om workshops, anmälan, schema osv
Klicka här.

Arrangörer: Styrelsen i BNS och Skelleftebygdens berättarförening.

Frågor? Kontakta Rose-Marie Lindfors.
rm.lindfors@gmail.com

Årsmöte

_______________________________________________

Tid och plats för årsmötesförhandlingarna
23/4 • kl 9.30 – 11.30 i Berättarnas rum,  Storgatan 26

Resesubvention
Styrelsen har beslutat att 2 delegater per medlemsförening kan ansöka om resesubvention. Läs mer om hur det fungerar här. BNS har avsatt 20 000 kr för detta och skulle ansökningarna överstiga detta belopp minskas beloppet per delegat.

Motioner
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet dvs 26/3.

Förslag till stadgeändring från BNS styrelse
Klicka här.

Förslag till verksamhetsplan 2016
Klicka här.