Unde helgen hade BNS extra årsmöte i Stockholm. Det var samtidigt en fantastisk Fabula festival, mer info kommer om den. Mötet klubbade igenom nya stadgar med förändringen att man nu kan vara stödmedlem i föreningen. Dessutom diskuterade vi vad BNS ska göra och därmed söka pengar för 2017. Ett mycket givande möte med många nya infalls vinklar.

Läs mer om stödmedlemsskapet här.