BERÄTTARFEST

  • med Svenskt Mästerskap i Berättarslam i Kävlinge 28 – 29 oktober

Arrangörer: Berättarnätet Sverige, Skånska berättare och Musikföreningen i Kävlinge, med bidrag från Statens kulturråd.

034 (2)

Deltagarna i förra årets SM. Från höger vinnaren Monika Westin, Pelle Olsson, Johan Theodorsson, Karin Ferry, Lena Kronberg och Ulf Ärnström.

Fredag 28 oktober 18.00
Seminarium med Dockspelaren Staffan Björklund, som berättar och visar dockor från många olika håll i världen. www.staffansteater.se Du får möjlighet att tillverka en enkel docka och BNS bjuder på mat. Lokal: Staffan Björklunds dockteater i Hög. Förhandsanmälan senast den 14 oktober till storysven@telia.com.

Lördag 29 oktober 15.00
Svenska mästerskapet i Berättarslam. Representanter från olika håll i Sverige tävlar.

Lokal Lilla Kulturhuset i Kävlinge. Fika finns att köpa.

Lördag 29 oktober 19.00
Berättarkafé med öppen scen. Anmäl vid ankomsten om du vill berätta! Fika finns att köpa. Lokal Lilla Kulturhuset Kävlinge