Sagomuseet tipsar på sin Facebooksida om UR Plays serie om källkritik http://urplay.se/program/201695-kjellkritik-muntliga-kallor

Har du någon gång hört en berättelse som är för bra för att vara sann?

I P3 programmet Kjellkritik träffar Kjell Eriksson Bengt af Klintberg, mannen bakom begreppet ”Klintbergare” och författare till boken ”Råttan i pizzan” och samtalar om de muntliga källornas vandringssägner.

https://www.facebook.com/sagobygden/