Vill du var med i en workshop i spontant berättande och pröva på att skapa och berätta berättelser med både lek och allvar i sinnet?

22 oktober håller Verena Haller en workshop med titeln ”Koka soppa på en spik – en workshop i spontant berättande” på FolkKulturCentrum i Stockholm

Mer info: www.folkkulturcentrum.se